Logo Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szczecin na dawnej fotografii

Łasztownia i port

Łasztownia – wyspa na prawym brzegu Odry, zakupiona przez Szczecin w 1283 roku, początkowo służyła głównie do celów składowych. Po zbudowaniu grobli do Dąbia i stałej przeprawy mostowej, wzrosła jej atrakcyjność, coraz bardziej istotne okazały się jej nabrzeża, stopniowo wypełniane budynkami spichlerzy, Kształt wyspy kilkakrotnie zmieniano zasypując i przekopując kanały, budując umocnienia ziemne nowe baseny i nabrzeża, nowe połączenia z sąsiadującymi obszarami Międzyodrza, zawsze jednak tereny te pozostawały zapleczem gospodarczym Szczecina, spełniającym przede wszystkim funkcje portowe, magazynowe, składowe, a potem także przemysłowe. To tu przez kilka stuleci przetrwały budynki pamiętające okres hanzeatyckiej świetności, tutaj decydowały się losy wielu rodzin kupieckich, żeglarskich i armatorskich, tu wypracowywano najistotniejsze dochody miasta i jego mieszkańców. Łasztownia nierozerwalnie związana z portem, decydowała o obrazie Szczecina kojarzonym z morzem, dalekimi rejsami, szerokim otwartym światem. To dlatego zachowało się tak wiele fotografii, które traktować można jako wizytówkę miasta o bogatych tradycjach, a jednocześnie jako dowód nostalgii za minionym pięknem i wspaniałą przygodą, których symbolem są dostojne budowle i dumne żaglowce.