Logo Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szczecin na dawnej fotografii

Wokół Starego Miasta

Wędrówkę wokół Starego Miasta zaczynamy przy Bramie Królewskiej, której barokowa forma i ornamentyka stanowi szczególnie atrakcyjny relikt z czasów, gdy ograniczenia przestrzeni wyznaczonej wałami twierdzy powodowały zahamowanie rozwoju miasta i wpływały na specyficzne przekształcenia zabudowy. Tu natrafiamy także na budowle ze starszego okresu, które były położone poza murami średniowiecznego miasta. Dochodzimy wkrótce do nowomiejskiej dzielnicy, wzniesionej w połowie XIX wieku na skarpie górującej ponad dworcem kolejowym na południowym skraju dotychczasowego obszaru miasta. Następnie kierujemy się głównymi ulicami na styku ze Starym Miastem, poznając to co oglądać mógł przeciętny gość przybywający pociągiem, ograniczony czasem i możliwościami pieszego spaceru. Można pokusić się o jeszcze jedną analogię z podróżnym pozbawionym fachowego przewodnika – docieramy do miejsc w pewnym sensie przypadkowych, oglądamy to, co los zachował ze zbioru zdjęć wykonanych przez dawnych fotografów.

Wyjątkowo szybki i rozległy rozwój Szczecina po zniesieniu fortyfikacji – w ostatniej ćwierci XIX stulecia – spotkał się zarówno z akceptacją, jak i głosami krytyki. Powstające wówczas śródmieście Szczecina przetrwało pogrom wojny w znacznie lepszym stanie niż zniszczone dywanowymi nalotami dzielnice nadodrzańskie. Stare fotografie rejestrujące wygląd znanych ulic, placów i budowli, pozwalają na dokonywanie fascynujących odkryć, na śledzenie zmian jakie zaszły w stosunku do pierwotnego stanu i wystroju.