Logo Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szczecin na dawnej fotografii

Z lotu ptaka

Poszukiwanie miejsc dających szansę panowania nad przestrzenią wiązało się zwykle z poczuciem bezpieczeństwa i dominacji. Wzbudzało też niecodzienne doznania estetyczne. Widoki „z lotu ptaka” tworzyli od stuleci rysownicy, graficy i malarze. Od czasu uzyskania wysokich możliwości zapisu głębi na materiałach negatywowych, stały się one także popularnym motywem fotograficznym.

Położenie Szczecina na dwóch brzegach Odry stwarzało szczególne warunki do obserwacji efektownych panoram, Popularne były też widoki wykonywane z wież górujących nad miastem – kościoła św. Jakuba, zamku, siedziby administracji miejskiej przy ul. Rybackiej i z gmachów przy Wałach Chrobrego. Dopiero upowszechnienie komunikacji lotniczej pozwoliło – nielicznym – na realizację odwiecznych marzeń o szybowaniu nad miastami; fotografia lotnicza pozostała przywilejem wąskiej grupy profesjonalistów. Szczecin z daleka – szerokie panoramy, piętrzące się dachy, odległe perspektywy...