Logo Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szczecin na dawnej fotografii

Zamek i Wały Chrobrego

Przez wieki najbardziej reprezentacyjnym gmachem Szczecina była siedziba książąt pomorskich na wzgórzu zamkowym górującym nad miastem. Poszczególni władcy z książęcego rodu Gryfitów rozbudowywali i upiększali swą rezydencję. Gotycka budowla księcia Bogusława X z II połowy XV wieku została powiększona przez jego syna Barnima XI po 1530 i 1551 roku. Książę Jan Fryderyk zrealizował przebudowę w stylu renesansowym w latach 70-tych XVI stulecia, a książęta Filip II i Franciszek I poszerzyli dzieło przodków dobudowując w latach 1616-1619 nowe skrzydło od strony ul. Rycerskiej. Po wygaśnięciu rodu Gryfitów i przejęciu części Pomorza przez Szwecję, zamek stał się siedzibą królewskiego gubernatora, a od 1720 roku przedstawicieli władców Prus. Adaptacja zamku dla potrzeb wciąż rozrastającej się administracji spowodowała znaczne przekształcenia, widoczne na fotografiach z końca XIX i początku XX wieku. Pomimo to monumentalna bryła utrzymała elementy dawnej świetności przypominającej odległe czasy i tradycję książęcej przeszłości.